B2B: 0567 338 333 B2C: 0983 532 532
info@kingfish.vn
136 Đường D3, Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
B2B: 0567 338 333 B2C: 0983 532 532
info@kingfish.vn
136 Đường D3, Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Dịch vụ

Ngoài cung cấp các mặt hàng liên quan đến thuỷ hải sản, KINGFISH còn cung cấp những dịch vụ hỗ trợ tối đa nhu cầu của đối tác.
B2B: 0567 338 333 B2C: 0983 532 532
info@kingfish.vn
136 Đường D3, Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
en

Toàn bộ dịch vụ